Weetjes over de groei van Nederlandse bedrijven in 2019

In Nederland kunnen mensen heel veel groeiende bedrijven tegenkomen. Denk jij dat het in Nederland voor elke ondernemer zo gemakkelijk was geweest om zo snel te groeien? Tja, dat is het helaas niet. Ondernemen is risicovol. Soms worden bepaalde plannen succesvol gerealiseerd, maar soms ook alweer niet. Heb je enig idee wat groeiende ondernemers in Nederland allemaal moeten meemaken om hun bedrijfje succesvol te laten worden? Nee? Wil je dit zo graag weten? Wij vertellen je hieronder meer over de groei van Nederlandse bedrijven in het jaar 2019. Heel spannend is het zeker. Kom dus met veel plezier verder lezen!

Nederland is een land waar mensen heel veel kunnen doen, als zij maar niet stil zitten. Zo ook kan elke ondernemer zijn of haar bedrijfje laten groeien. Om een bedrijfje te laten groeien, komen heel veel dingen bijkijken. Met andere woorden is het niet altijd simpel. Om een bedrijfje te laten groeien, begin je altijd eerst met een plan van aanpak. Elke ondernemer in Nederland heeft eerst geschetst wat hij of zij wenst te bereiken met hun bedrijfje. Ook heeft een ondernemer voor zichzelf nagegaan binnen hoeveel tijd hij of zij de plannen wenst te realiseren. Tja, dit is van belang om te kunnen reflecteren op eigen handelen.

De stappen tot een succesvol Nederlands bedrijf

Bij de groei van Nederlandse bedrijven, komen vier stappen bijkijken. Deze vier stappen, zijn onder andere: opstart, groei, stabiliteit en veroudering.

Wanneer een Nederlands bedrijf wenst te groeien, dan dienen ondernemers aan heel veel punten te denken. Denk er bijvoorbeeld aan dat bedrijven groter worden en dat er daardoor meer personeelsleden van belang zijn. Hierdoor zal de positie van de huidige kleine ondernemer veranderen, omdat die niet meer als pionier kan functioneren. Ondernemers kunnen in zulke gevallen niet alles meer in eigen handen blijven houden, maar zullen de werkzaamheden dienen toe te vertrouwen aan hun werknemers.

Ondernemers dienen een plan te maken

Het is belangrijk dat Nederlandse bedrijven voorbereid dienen te groeien, omdat heel veel ongewenste situaties door de jaren heen kunnen gebeuren. Zo ook geschiedde dat in het jaar 2019. Om nu voorbereid te groeien, hebben Nederlandse ondernemers eerst hun doel bepaald. Zij zijn hierbij nagegaan waarin zij precies wensen te groeien. Enkele groei voorbeelden zijn: meer klanten, meer omzet, aanbieden van meer producten of diensten, het aantrekken van meer personeelsleden, etc.

Vervolgens hebben de Nederlandse ondernemers ook aan de strategieën bedacht die zij dachten toe te passen in de groei van hun bedrijf. Hierbij dachten zij eraan of hun bedrijf voldoende gestructureerd is, of zij voldoende geschoolde personeelsleden hebben en of zij voldoende faciliteiten hebben om hun bedrijf te laten groeien.

Om de bovengenoemde punten in kaart te brengen, vergt ontzettend veel geld. Het mooiste ervan is dat de bovenstaande punten juist de belangrijkste punten zijn. Op die manier is het nodig om niet te overhaasten, maar eerst de bovenstaande punten goed in kaart te brengen.

Financiering van het bedrijf

Zoals je weet, kost de groei van bedrijven heel veel geld. Nederlandse ondernemers hebben op die manier ook aan de financieringsmogelijkheden gedacht. Denk er bijvoorbeeld aan dat de volgende punten van belang zijn:

  1. Nieuwe personeelsleden
  2. Nieuwe computers
  3. Nieuwe investeringen in machines

Denk eraan dat Nederlandse ondernemers op verschillende manieren aan geld kunnen komen. Men kiest in de meeste gevallen in beginsel voor de banken. Dit is niet altijd even slim en vooral niet gedurende een onverwachte economische crisis.

Nederlandse ondernemers hebben in zulke gevallen financierings- als bedrijfsplannen moeten opstellen. Vervolgens hebben zij nog naar meerdere mogelijkheden geïnformeerd, los van de banken. Denk hierbij aan mogelijkheden van de Groeifaciliteit, eventuele overheidsregelingen, informele investeerders, private equity of Business Angels.

Een andere handige mogelijkheid voor de groei van Nederlandse bedrijven

Een andere groeimogelijkheid voor de Nederlandse bedrijven, is wanneer ondernemers praten met andere ondernemers die ook in de groeifase zitten. Op die manier hebben zij heel veel van elkaar geleerd. Een platform waar dit heeft plaatsgevonden, is Port4Growth. In het jaar 2019 zijn er heel veel bedrijven die succesvol zijn gegroeid. Dit is te danken aan de toepassing van de bovenstaande punten.

Tot slot zie je dus dat de groei van Nederlandse bedrijven in het jaar 2019 niet altijd zo gemakkelijk is geweest. Kort samengevat dient de Nederlandse ondernemer de volgende punten zeker toe te passen in hun bedrijfsvoering: het maken van een plan over de gewenste resultaten na vijf jaren, waarin het bedrijf wenst te groeien en te reflecteren.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published.