De grootste Nederlandse bedrijven die je zeker moet kennen

De Nederlandse economie is één van de grootste economieën op de wereld. In Nederland heb je heel veel grote en succesvolle bedrijven. Tja, succesvol wordt een bedrijf nooit of zelden binnen een jaar of twee. Het vergt heel veel tijd, geld en moeite om een bedrijf tot een groot succes te maken. Gelukkig is het Nederland wel gelukt om zulke bedrijven te hebben. Ben jij zo nieuwsgierig om te weten welke de grootste Nederlandse bedrijven zijn in Nederland? Ik ben Darryl en kan je meer vertellen hierover. Ben je gereed om meer te weten? Hierbij raad ik je aan om dit artikel verder te lezen.

Bedrijven in Nederland die worden gezien als grote bedrijven

Ik heb eerst een onderzoek gedaan over de grootste Nederlandse bedrijven. Vervolgens ben ik tot de conclusie gekomen en kan ik je meer vertellen over vijf van de grootste beursgenoteerde bedrijven in Nederland. Deze vijf bedrijven, zijn onder andere:

 1. Royal Dutch Shell: wist je dat de fluctuerende koersen niet de reden zijn dat de Royal Dutch Shell geen daling in hun omzetten meemaken? Tja, dit is totaal niet zo bij dit groot bedrijf. Met een waarde van wel € 170 miljard staat de Royal Dutch Shell nog steeds verder dan de rest van de overige bedrijven.
 2. Unilever: een bedrijf waar kapitalisme heel erg op niveau staat, is Unilever. Zij worden tot een groot bedrijf gecategoriseerd en dat is te danken aan voedingsmiddelen, persoonlijke verzorging en schoonmaakartikelen. Op de tweede plaats staan zij met een waarde van € 120 miljard.
 3. ING Groep: in het jaar 2015 had de ING Groep een omzet van € 16,5 miljard. In het jaar 2014 was die gelijk aan € 15,5 miljard. Je ziet dus dat zij gegroeid zijn en dat zij vooral blijven groeien. Er wordt verwacht dat zij in de komende jaren zullen blijven groeien in omzetten.
 4. Heineken: Heineken staat op de vierde plaats als de grootste bedrijven in Nederland. Het mooie ervan is dat de omzet van Heineken nog altijd aan het stijgen is. Om het nu in cijfers aan te geven, kunnen wij die ook aan jou toelichten. In het jaar 2015 had Heineken een omzet van € 20,5 miljard en in het jaar 2014 was die gelijk aan € 19 miljard. Vervolgens wordt er ook verwacht dat de omzetten in de komende jaren boven de € 21 miljard zal zijn.
 5. ASML: in het afgelopen jaar waren de omzetten van ASML gelijk aan € 6,3 miljard. Dit heeft gemaakt dat de ASML wordt gecategoriseerd tot een van de vijf grote bedrijven in Nederland. Men verwacht dat na het jaar 2016 de omzetten van de ASML meer dan € 6,5 miljard zullen zijn.

Nederland heeft dus een goede stabiele economie

Hierboven hebben wij je in details kunnen aangeven welke de bovengenoemde vijf grote bedrijven zijn in Nederland. Dit hebben wij gedaan door de omzetten erbij te zetten voor je. Nederland heeft dus een goede stabiele economie. Ook in tijden van een economische crisis, zul je opmerken dat deze bedrijven hun hoofd wel op redelijke manier boven water kunnen houden. Deze vijf grote bedrijven zijn ook nog beursgenoteerd. Wist jij dat? Heb je ook enig idee wat dat betekent? Men spreekt van beursnotering wanneer aandelen van bedrijven verhandeld worden op de aandelenbeurs. Wanneer een bedrijf dit heeft, kan het bedrijf meer kapitaal aantrekken. Om specifieker te zijn geschiedt dit door de emissie van aandelen.

Je hebt hierboven dus kunnen lezen inzake de vijf grootste bedrijven in Nederland. Deze vijf bedrijven zijn heel succesvol geworden in de laatste jaren. Succes word je niet zomaar! Zij hebben door de jaren heen heel veel moeten meemaken om nu te zijn waar ze nu zijn. De businesswereld is een heel spannende wereld!

Weetjes over de groei van Nederlandse bedrijven in 2019

In Nederland kunnen mensen heel veel groeiende bedrijven tegenkomen. Denk jij dat het in Nederland voor elke ondernemer zo gemakkelijk was geweest om zo snel te groeien? Tja, dat is het helaas niet. Ondernemen is risicovol. Soms worden bepaalde plannen succesvol gerealiseerd, maar soms ook alweer niet. Heb je enig idee wat groeiende ondernemers in Nederland allemaal moeten meemaken om hun bedrijfje succesvol te laten worden? Nee? Wil je dit zo graag weten? Wij vertellen je hieronder meer over de groei van Nederlandse bedrijven in het jaar 2019. Heel spannend is het zeker. Kom dus met veel plezier verder lezen!

Nederland is een land waar mensen heel veel kunnen doen, als zij maar niet stil zitten. Zo ook kan elke ondernemer zijn of haar bedrijfje laten groeien. Om een bedrijfje te laten groeien, komen heel veel dingen bijkijken. Met andere woorden is het niet altijd simpel. Om een bedrijfje te laten groeien, begin je altijd eerst met een plan van aanpak. Elke ondernemer in Nederland heeft eerst geschetst wat hij of zij wenst te bereiken met hun bedrijfje. Ook heeft een ondernemer voor zichzelf nagegaan binnen hoeveel tijd hij of zij de plannen wenst te realiseren. Tja, dit is van belang om te kunnen reflecteren op eigen handelen.

De stappen tot een succesvol Nederlands bedrijf

Bij de groei van Nederlandse bedrijven, komen vier stappen bijkijken. Deze vier stappen, zijn onder andere: opstart, groei, stabiliteit en veroudering.

Wanneer een Nederlands bedrijf wenst te groeien, dan dienen ondernemers aan heel veel punten te denken. Denk er bijvoorbeeld aan dat bedrijven groter worden en dat er daardoor meer personeelsleden van belang zijn. Hierdoor zal de positie van de huidige kleine ondernemer veranderen, omdat die niet meer als pionier kan functioneren. Ondernemers kunnen in zulke gevallen niet alles meer in eigen handen blijven houden, maar zullen de werkzaamheden dienen toe te vertrouwen aan hun werknemers.

Ondernemers dienen een plan te maken

Het is belangrijk dat Nederlandse bedrijven voorbereid dienen te groeien, omdat heel veel ongewenste situaties door de jaren heen kunnen gebeuren. Zo ook geschiedde dat in het jaar 2019. Om nu voorbereid te groeien, hebben Nederlandse ondernemers eerst hun doel bepaald. Zij zijn hierbij nagegaan waarin zij precies wensen te groeien. Enkele groei voorbeelden zijn: meer klanten, meer omzet, aanbieden van meer producten of diensten, het aantrekken van meer personeelsleden, etc.

Vervolgens hebben de Nederlandse ondernemers ook aan de strategieën bedacht die zij dachten toe te passen in de groei van hun bedrijf. Hierbij dachten zij eraan of hun bedrijf voldoende gestructureerd is, of zij voldoende geschoolde personeelsleden hebben en of zij voldoende faciliteiten hebben om hun bedrijf te laten groeien.

Om de bovengenoemde punten in kaart te brengen, vergt ontzettend veel geld. Het mooiste ervan is dat de bovenstaande punten juist de belangrijkste punten zijn. Op die manier is het nodig om niet te overhaasten, maar eerst de bovenstaande punten goed in kaart te brengen.

Financiering van het bedrijf

Zoals je weet, kost de groei van bedrijven heel veel geld. Nederlandse ondernemers hebben op die manier ook aan de financieringsmogelijkheden gedacht. Denk er bijvoorbeeld aan dat de volgende punten van belang zijn:

 1. Nieuwe personeelsleden
 2. Nieuwe computers
 3. Nieuwe investeringen in machines

Denk eraan dat Nederlandse ondernemers op verschillende manieren aan geld kunnen komen. Men kiest in de meeste gevallen in beginsel voor de banken. Dit is niet altijd even slim en vooral niet gedurende een onverwachte economische crisis.

Nederlandse ondernemers hebben in zulke gevallen financierings- als bedrijfsplannen moeten opstellen. Vervolgens hebben zij nog naar meerdere mogelijkheden geïnformeerd, los van de banken. Denk hierbij aan mogelijkheden van de Groeifaciliteit, eventuele overheidsregelingen, informele investeerders, private equity of Business Angels.

Een andere handige mogelijkheid voor de groei van Nederlandse bedrijven

Een andere groeimogelijkheid voor de Nederlandse bedrijven, is wanneer ondernemers praten met andere ondernemers die ook in de groeifase zitten. Op die manier hebben zij heel veel van elkaar geleerd. Een platform waar dit heeft plaatsgevonden, is Port4Growth. In het jaar 2019 zijn er heel veel bedrijven die succesvol zijn gegroeid. Dit is te danken aan de toepassing van de bovenstaande punten.

Tot slot zie je dus dat de groei van Nederlandse bedrijven in het jaar 2019 niet altijd zo gemakkelijk is geweest. Kort samengevat dient de Nederlandse ondernemer de volgende punten zeker toe te passen in hun bedrijfsvoering: het maken van een plan over de gewenste resultaten na vijf jaren, waarin het bedrijf wenst te groeien en te reflecteren.

Weetjes voor het voor het opstellen van effectieve persberichten

Het opstellen van persberichten geschiedt op dagbasis. Dit wordt vooral gedaan door journalisten. Ben jij een journalist? Hierdoor dien je dan elke dag persberichten te schrijven. Persberichten zijn elke dag nodig, omdat de mens up-to-date wenst te zijn en te blijven inzake de hedendaagse stand van zaken in het land. Tja, daar zie je het dus! Elke dag is er vraag daarnaar. Wat kun je als journalist allemaal doen om effectieve persberichten te schrijven? Hieronder vertellen we je meer daarover. Lees dus met heel veel plezier en enthousiasme verder! Een van mijn betere vrienden is een boekhouder Tilburg, maar houdt enorm veel van

Het lezen van persberichten geschiedt elke dag door iedereen. Als burger van een land wil je bijvoorbeeld altijd weten wat er in het land gebeurt. Om dit te weten, kun je dus persberichten lezen. Ben jij toevallig een journalist en wens je effectieve persberichten te schrijven voor de Nederlandse burgers? Heb je enig idee hoe dat kan geschieden? Het schrijven van effectieve persberichten kan onder andere door:

 1. Spannende en korte kopstukken te plaatsen:

Het eerste punt wat persberichten zo spannend maakt, zijn kopstukken. Hiervoor dien je creatief te zijn. Creatief zijn is absoluut niet moeilijk. Hier geven wij je een voorbeeld. Stel maar eens voor dat er een moord heeft plaatsgevonden in Utrecht. Je kunt als kopstuk dan schrijven: “Moord in Utrecht vanwege jaloezie”. Een saaie kopstuk is bijvoorbeeld: “Er heeft moord plaatsgevonden in Utrecht die te wijten is aan jaloezie”. Zie daar het verschil!

 • De alinea’s zo spannend mogelijk te houden:

Zorg ervoor dat je in elke alinea iets anders te vertellen hebt. Aanvullend op het voorbeeld van de moord, kun je in de eerste alinea alles in hoofdlijnen aangeven. Je continueert de tweede alinea door te praten over de jaloezie. De derde alinea kan gaan over de moord in z’n geheel.

 • Gebruik te maken van beeldmateriaal:

Gebruik (fictieve) foto’s om het persbericht spannend te houden. In het geval van moord, hoef je bijvoorbeeld niet de vermoorde persoon in beeld te brengen. Plaats bijvoorbeeld een voorbeeld van een bebloede mes.

 • Geen lange teksten, maar teksten die een ieder kan begrijpen:

De persberichten dienen leesbaar te zijn door een ieder vanuit diverse leeftijdscategorieën. Denk er maar aan dat een kind van 12 jaar jouw persbericht ook moet kunnen snappen, net als hoe een man van 40 jaar dat snapt.

 • Te werken met exacte antwoorden:  

Je kunt in jouw persberichten in percentages aangeven hoeveel moorden hebben plaatsgevonden in een week. Wanneer je die in percentages aangeeft, weet men exact hoeveel moorden er zijn geweest. Een vaag antwoord, is wanneer je schrijft dat de moorden van deze week zijn gestegen. Alsjeblieft niet doen! Percentages geven altijd exacte antwoorden aan.

Aan de hand van deze vijf tips, weet je nu hoe je persberichten op effectieve manieren kunt schrijven. Het is heel simpel, maar het vergt veel creativiteit. Wij hopen dat je deze tips handig hebt gevonden en dat je ze zult meenemen. Ook kijken we uit naar jouw opkomende persberichten. Tot slot wensen we je heel veel succes toe in het schrijven!

Wat journalisten moeten weten over het schrijven van een goede artikel

Met jouw nieuwsbericht wil je de lezer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Je wilt dat het onderwerp de lezer aantrekt. Ook na het lezen van het eerste alinea moet de spanning nog steeds erin zitten anders zal de lezer niet geïnteresseerd zijn om op de hoogte te zijn van de details van het verhaal. Hoe houd je de lezer nog in de spanning?

Een nieuwsartikel in elkaar zetten

Een nieuwsartikel in elkaar zetten is toch niet zo eenvoudig als het lijkt. Met de volgende tips kun je een goede nieuwsartikel schrijven en trek je de lezer aan om tot aan het einde door te lezen

1. Begin met het meest belangrijkste gedeelte van het verhaal

Meestal worden verhalen in chronologische volgorde verteld maar een nieuwsbericht pak je anders aan. Je slaat namelijk het begin van het verhaal over. Je kiest als begin van het nieuwsartikel het meest opvallende gebeurtenis in het verhaal. Het meest opvallende gebeurtenis is het meest belangrijkste dat de lezer te weten moet komen. Heb je al vastgesteld wat het meest belangrijkste in het verhaal is, dan kun je hiermee jouw nieuwsartikel beginnen.  Een van mijn betere vrienden is een
schilder amersfoort maar houdt enorm veel van nieuws lezen. Hij is een van de bedenkers van dit artikel.

2. De 5 w’s en de h

In het eerste alinea moet de lezer geïnteresseerd raken in het verloop van het verhaal. De eerste alinea wordt de lead van het verhaal genoemd waarin je antwoord geeft op de 5 w’s en de h vragen. Het is echter niet de bedoeling dat je op al deze vragen in de eerste alinea een antwoord geeft, maar het moet duidelijk zijn over wie het verhaal gaat, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. In de eerste alinea belicht je dit in het kort en de details volgt in de rest van het artikel.

3. De lezer interesseren

In de lead vertel je dus over de 5 w’s en de h vragen maar heel in het kort. Het is logisch dat als in de eerste alinea alle informatie hierover staat, de lezer zeker niet meer door zal gaan met lezen. Het is belangrijk dat je je lead zorgvuldig kiest zodat de lezer geprikkeld wordt om verder te lezen

4. De belangrijkste informatie

Na de lead schrijf je over de details. Bij het schrijven van een nieuwsartikel is het een vaste regel dat de belangrijkste informatie als eerst wordt beschreven. Je gaat de w-vragen gedetailleerd beantwoorden en eventueel ga je na welke vragen bij de lezers worden opgewekt tijdens het lezen. Door jezelf dit af te vragen plaats je jezelf in de schoenen van de lezer en kun je gericht je artikel schrijven. Je kunt het artikel beëindigen door wat achtergrondinformatie te geven.

5. Bronnen

In een nieuwsartikel dien je aan te geven van welke bron de informatie afkomstig is. De bronvermelding kun je ook al in de lead aangeven. Belangrijk is ook dat je informatie haalt van een betrouwbare bron. Informatie dat niet afkomstig is van een betrouwbare bron boeit de lezer niet.

6. Goede overgangen

Alinea’s die goed op elkaar afgestemd zijn, hebben goede overgangen waardoor de informatie een samenhangend geheel wordt. De lezer leest dan ook met plezier.

7. Grammatica en spelling

Controleer de tekst op spelling en grammaticale fouten.

Met deze tips kun je een goed nieuwsartikel schrijven en houd je de lezer tot aan het eind van jouw tekst in de spanning.