Weetjes voor het voor het opstellen van effectieve persberichten

Het opstellen van persberichten geschiedt op dagbasis. Dit wordt vooral gedaan door journalisten. Ben jij een journalist? Hierdoor dien je dan elke dag persberichten te schrijven. Persberichten zijn elke dag nodig, omdat de mens up-to-date wenst te zijn en te blijven inzake de hedendaagse stand van zaken in het land. Tja, daar zie je het dus! Elke dag is er vraag daarnaar. Wat kun je als journalist allemaal doen om effectieve persberichten te schrijven? Hieronder vertellen we je meer daarover. Lees dus met heel veel plezier en enthousiasme verder! Een van mijn betere vrienden is een boekhouder Tilburg, maar houdt enorm veel van

Het lezen van persberichten geschiedt elke dag door iedereen. Als burger van een land wil je bijvoorbeeld altijd weten wat er in het land gebeurt. Om dit te weten, kun je dus persberichten lezen. Ben jij toevallig een journalist en wens je effectieve persberichten te schrijven voor de Nederlandse burgers? Heb je enig idee hoe dat kan geschieden? Het schrijven van effectieve persberichten kan onder andere door:

  1. Spannende en korte kopstukken te plaatsen:

Het eerste punt wat persberichten zo spannend maakt, zijn kopstukken. Hiervoor dien je creatief te zijn. Creatief zijn is absoluut niet moeilijk. Hier geven wij je een voorbeeld. Stel maar eens voor dat er een moord heeft plaatsgevonden in Utrecht. Je kunt als kopstuk dan schrijven: “Moord in Utrecht vanwege jaloezie”. Een saaie kopstuk is bijvoorbeeld: “Er heeft moord plaatsgevonden in Utrecht die te wijten is aan jaloezie”. Zie daar het verschil!

  • De alinea’s zo spannend mogelijk te houden:

Zorg ervoor dat je in elke alinea iets anders te vertellen hebt. Aanvullend op het voorbeeld van de moord, kun je in de eerste alinea alles in hoofdlijnen aangeven. Je continueert de tweede alinea door te praten over de jaloezie. De derde alinea kan gaan over de moord in z’n geheel.

  • Gebruik te maken van beeldmateriaal:

Gebruik (fictieve) foto’s om het persbericht spannend te houden. In het geval van moord, hoef je bijvoorbeeld niet de vermoorde persoon in beeld te brengen. Plaats bijvoorbeeld een voorbeeld van een bebloede mes.

  • Geen lange teksten, maar teksten die een ieder kan begrijpen:

De persberichten dienen leesbaar te zijn door een ieder vanuit diverse leeftijdscategorieën. Denk er maar aan dat een kind van 12 jaar jouw persbericht ook moet kunnen snappen, net als hoe een man van 40 jaar dat snapt.

  • Te werken met exacte antwoorden:  

Je kunt in jouw persberichten in percentages aangeven hoeveel moorden hebben plaatsgevonden in een week. Wanneer je die in percentages aangeeft, weet men exact hoeveel moorden er zijn geweest. Een vaag antwoord, is wanneer je schrijft dat de moorden van deze week zijn gestegen. Alsjeblieft niet doen! Percentages geven altijd exacte antwoorden aan.

Aan de hand van deze vijf tips, weet je nu hoe je persberichten op effectieve manieren kunt schrijven. Het is heel simpel, maar het vergt veel creativiteit. Wij hopen dat je deze tips handig hebt gevonden en dat je ze zult meenemen. Ook kijken we uit naar jouw opkomende persberichten. Tot slot wensen we je heel veel succes toe in het schrijven!

Voordelen voor het werken met een geregistreerde aannemer

Heb jij er wel eens aan gedacht wie je het best kunt inschakelen bij het (ver)bouwen van jouw bedrijf? Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een startende ondernemer bent of dat je gewoon jouw bedrijfspand wenst te renoveren. Zou je in dit geval een geregistreerde of een niet-geregistreerde aannemer willen inschakelen? Let er wel op dat het inschakelen van een geregistreerde aannemer wel voordelen met zich meebrengt. Lees de vastleggingen hieronder om meer te weten over de voordelen van een geregistreerde aannemer.

In zee gaan met een geregistreerde aannemer, heeft een positieve werking op jouw bedrijf. Deze voordelen zijn onder andere:

1.Gedurende de periode waarbij geregistreerde aannemers aan het werk zijn, kun je erop rekenen dat de kans erg klein is dat zij failliet gaan. Je kunt hierbij digitaal nagaan of zij geregistreerd zijn. Soms wordt er op websites een lijst met geregistreerde aannemers gepubliceerd. Een van mijn betere vrienden is een aannemer Breda die enorm veel van zakendoen houdt. Hij is een van de bedenker van dit artikel geweest.

2.Een ‘goede aannemer’ is iemand die goede referenties heeft. Hieronder wordt een vakman verstaan die geregistreerd is. Hij heeft al jaren ervaring in zijn vak en kan daardoor, op technisch gebied, alles voor je opleveren. Wat hier wel van belang is, is dat jij als businessman of -vrouw goed dient te communiceren met zo een aannemer. Bij de bouw van jouw bedrijfspand bijvoorbeeld, kun je ook een architect inschakelen die samen met de aannemer dient te werken. Het is heel erg belangrijk dat de betrokken partijen op een lijn staan. Het opleveren van een compleet gebouw duurt een hele tijd en om tijd te winnen dienen de betrokken partijen in de vroege stadium over de gang van zaken te praten.

3.Een goede aannemer is niet alleen technisch goed, maar zorgt ook voor een bijdrage inzake toepasselijke btw-tarieven, fiscale voordelen en de eventuele subsidies die je dient te krijgen.

4.In zee gaan met een geregistreerde aannemer wilt zeggen dat alle afspraken schriftelijk zal plaatsvinden. Een goede aannemer kost veel geld, maar over de kwaliteit hoef je er totaal niet aan te twijfelen. Met andere woorden heeft kwaliteit al eenmaal zijn prijs. Je kunt heel goede afspraken maken met een geregistreerde aannemer. Denk hierbij aan de afspraken inzake de prijzen en uitvoertermijnen. Alles geschiedt dus schriftelijk en indien je ergens niet eens bent met iets, kun je aan de hand van de schriftelijke afspraken nog altijd discussies voeren. Discussies zijn geen daden tot vijandschappen. Zij laten alle betrokken partijen elkaar weer eens begrijpen, totdat ze weer op een lijn staan.

Aan de hand van de punten die hier boven zijn opgenoemd, merk je dus op dat je veel voordelen hebt wanneer je ervoor kiest om te werken met een geregistreerde aannemer. Het komt allemaal nog steeds in jouw voordeel. Goedkoop is duurkoop en daarom is het raadzaam dat je liever voor kwaliteit kunt kiezen. Een ander belangrijk punt om te onthouden, is dat geregistreerde aannemers zelden failliet gaan. Met andere woorden kun je altijd rekenen op de gewenste eindproducten. Heel veel succes in het laten (ver)bouwen van jouw bedrijfspand!

Wat journalisten moeten weten over het schrijven van een goede artikel

Met jouw nieuwsbericht wil je de lezer op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen. Je wilt dat het onderwerp de lezer aantrekt. Ook na het lezen van het eerste alinea moet de spanning nog steeds erin zitten anders zal de lezer niet geïnteresseerd zijn om op de hoogte te zijn van de details van het verhaal. Hoe houd je de lezer nog in de spanning?

Een nieuwsartikel in elkaar zetten

Een nieuwsartikel in elkaar zetten is toch niet zo eenvoudig als het lijkt. Met de volgende tips kun je een goede nieuwsartikel schrijven en trek je de lezer aan om tot aan het einde door te lezen

1. Begin met het meest belangrijkste gedeelte van het verhaal

Meestal worden verhalen in chronologische volgorde verteld maar een nieuwsbericht pak je anders aan. Je slaat namelijk het begin van het verhaal over. Je kiest als begin van het nieuwsartikel het meest opvallende gebeurtenis in het verhaal. Het meest opvallende gebeurtenis is het meest belangrijkste dat de lezer te weten moet komen. Heb je al vastgesteld wat het meest belangrijkste in het verhaal is, dan kun je hiermee jouw nieuwsartikel beginnen.  Een van mijn betere vrienden is een
schilder amersfoort maar houdt enorm veel van nieuws lezen. Hij is een van de bedenkers van dit artikel.

2. De 5 w’s en de h

In het eerste alinea moet de lezer geïnteresseerd raken in het verloop van het verhaal. De eerste alinea wordt de lead van het verhaal genoemd waarin je antwoord geeft op de 5 w’s en de h vragen. Het is echter niet de bedoeling dat je op al deze vragen in de eerste alinea een antwoord geeft, maar het moet duidelijk zijn over wie het verhaal gaat, wat, waar, waarom, wanneer en hoe. In de eerste alinea belicht je dit in het kort en de details volgt in de rest van het artikel.

3. De lezer interesseren

In de lead vertel je dus over de 5 w’s en de h vragen maar heel in het kort. Het is logisch dat als in de eerste alinea alle informatie hierover staat, de lezer zeker niet meer door zal gaan met lezen. Het is belangrijk dat je je lead zorgvuldig kiest zodat de lezer geprikkeld wordt om verder te lezen

4. De belangrijkste informatie

Na de lead schrijf je over de details. Bij het schrijven van een nieuwsartikel is het een vaste regel dat de belangrijkste informatie als eerst wordt beschreven. Je gaat de w-vragen gedetailleerd beantwoorden en eventueel ga je na welke vragen bij de lezers worden opgewekt tijdens het lezen. Door jezelf dit af te vragen plaats je jezelf in de schoenen van de lezer en kun je gericht je artikel schrijven. Je kunt het artikel beëindigen door wat achtergrondinformatie te geven.

5. Bronnen

In een nieuwsartikel dien je aan te geven van welke bron de informatie afkomstig is. De bronvermelding kun je ook al in de lead aangeven. Belangrijk is ook dat je informatie haalt van een betrouwbare bron. Informatie dat niet afkomstig is van een betrouwbare bron boeit de lezer niet.

6. Goede overgangen

Alinea’s die goed op elkaar afgestemd zijn, hebben goede overgangen waardoor de informatie een samenhangend geheel wordt. De lezer leest dan ook met plezier.

7. Grammatica en spelling

Controleer de tekst op spelling en grammaticale fouten.

Met deze tips kun je een goed nieuwsartikel schrijven en houd je de lezer tot aan het eind van jouw tekst in de spanning.